Matens GI-värde

gi-värde
gi-värde
gi-värde diagram
gi-värde tabell

GI är en förkortning av Glykemiskt Index. GI-värdet är ett mått som anger hur maten påverkar blodsockernivån i kroppen efter man ätit den.

VAD STYR ETT GI-VÄRDE?

GI-värdet som ett livsmedel har, är den kraft maten har, att höja blodsockret.
Ju lägre GI-värde ett födoämne har, desto mindre påverkar det blodsockernivån i kroppen.

HUR RÄKNAR MAN FRAM GI-VÄRDET?

Man låter ett visst antal friska testpersoner äta en exakt uppmätt mängd av ett livsmedel, närmare bestämt ska det innehålla 50 g spjälkbara kolhydrater. Därefter mäter man testpersonernas blodsockernivå, blodets glukoshalt, flertalet gånger under de närmsta två timmarna.

Detta värde jämförs sedan med värden testpersonerna får efter intag av samma mängd kolhydrater, fast i form av rent glukos. Dessa två testtillfällen ger ett snittvärde på hur mycket livsmedlet höjde blodsockernivån och hur länge nivån höll i sig. Testpersonernas genomsnittliga framräknade värde ligger sedan till grund för livsmedlets GI-värde.

VAD I MATEN STYR GI-VÄRDET?

Det vi äter delas biokemiskt in i kolhydrater, fetter och proteiner. Det är kolhydraterna i maten som påverkar halten av glukos, det vill säga socker, i blodet, den som i vardagligt tal kallas för blodsockernivån. Nedbrytningen av kolhydrater börjar redan i munhålan, där saliv blandas med de komplexa kolhydraterna.

Bukspottkörteln i magen producerar sedan ett enzym som är samma enzym som vi har i saliven, och avslutar där nedbrytning som påbörjades redan i munhålan.

Kolhydrater kan delas in i snabba kolhydrater och långa kolhydrater. Snabba kolhydrater höjer glukosnivån i blodet snabbt, ger en så kallad ”sockerkick” och lämnar efter sig en svacka i glukosnivån efter det att det spjälkats. Snabba kolhydrater påverkar glukosnivån snabbt, och spjälkas sedan snabbt i kroppen och lämnar kroppen med en lägre blodsockernivå än innan födan intogs.

Långa kolhydrater tar längre tid på sig att höja glukosnivån i kroppen, höjer det sakta, håller nivån längre, och når inte lika höga nivåer som snabba kolhydrater gör. Fördelen med långa kolhydrater är att de bryts ned långsammare av kroppen, och ger ett mer stabilt värde på blodsockret. Efter det att de långa kolhydraterna har spjälkats sjunker glukosnivån långsamt, och faller inte under den ursprungliga nivån.

Ett lågt glykemiskt index, ett lågt GI-värde, innebär lägre tendens till stegring av glukoshalten i blodet efter måltid, vilket är något vi alla borde eftersträva eftersom höga nivåer av blodglukos är potentiellt skadliga.

Vill du veta vad olika livsmedel har för GI-värde kan du klicka här att titta på våra GI-tabeller.